Monitoring sieci wodociągowych

monitorowanie sieci wodociągowej

Świadczymy usługi monitoringu sieci wodociągowych. Monitoring sieci wodociągowych to proces, dzięki któremu dostarczamy naszym klientom jak najwięcej informacji na temat parametrów sieci wodociągowej.  Weryfikujemy aktualny stan techniczny całego systemu wodociągowego. Poddajemy kontroli jakość wody, która jest dostarczana do odbiorców.

Jak przeprowadzany jest monitoring sieci wodociągowych?

Monitoring instalacji wodociągowych jest możliwy do realizacji, dzięki punktom pomiarowym rozmieszczonym na długości sieci wodociągowej. Z wskazanych miejsc informacje są przesyłane do systemu komputerowego ze specjalistycznym programem do analizy danych. Transmisja danych jest możliwa, dzięki instalacji przewodowej lub bezprzewodowej. 

Wykonujemy monitoring hydrauliczny z uwzględnieniem ciśnienia w sieci i natężenia przepływu. Przeprowadzamy również monitoring jakościowy, w ramach którego sprawdzamy: przewodność, mętność, bakterie, stężenie środków chemicznych lub pH wody. Dokonujemy także technicznej oceny stanu poszczególnych elementów instalacji.