Obsługa wodomierzy i systemy zdalnej obsługi

zegary

Obsługujemy wodomierze i systemy zdalnej obsługi. Wodomierz zazwyczaj umieszczany jest wewnątrz budynku, w miejscu łatwo dostępnym dla operatorów służb wodociągowych. To narzędzie, które służy do regularnego monitorowania zużycia wody. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem urządzenia mogą spowodować błędne rozliczenia. Z tego względu urządzenie powinno być systematycznie sprawdzane pod kątem prawidłowego działania.

Systemy zdalnej obsługi to nowoczesne platformy służące do zdalnego odczytu i zarządzania siecią wodociągową. Systemy oparte są na różnorodnych technologiach, jak np. sieć komórkowa, modem radiowy. Oferowane przez nas rozwiązanie zapewnia bezpieczny i automatyczny dostęp do informacji zapisanych w wodomierzach. Dzięki temu nie jest konieczna wizyta na posesjach.